Kampanjan säännöt

JÄRJESTÄJÄ

Ulkoministeriö
PL 176
00023 Valtioneuvosto
y-tunnus 01491585

OSALLISTUMISKELPOISUUS JA SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN

Kampanjaan voivat osallistua kaikki 15 vuotta täyttäneet henkilöt. Järjestäjä pidättää oikeuden vahvistaa osallistujien osallistumiskelpoisuuden. Osallistumalla kampanjaan hyväksyt nämä säännöt.

OSALLISTUMINEN

Kampanjaan osallistutaan Instagram-käyttäjän profiilin kautta Instagram Feedissa, Instagram Storiesissa tai molemmissa. Osallistua voi sekä yksityisellä että julkisella Instagram-tilillä.

Osallistuakseen Instagram Feed -julkaisussa tulee käyttää kampanjan tunnisteita  #yllättävänvaikuttava ja #agenda2030. Instagram Stories osallistuminen tapahtuu merkitsemällä tunnisteiden lisäksi omaan julkaisuun yksi tai useampi kampanjan yhteistyökumppaneina toimivista sosiaalisen median vaikuttajista (@ronibackyt, @mansikkka tai @mmiisas).

KAMPANJA-AIKA

Kampanjaan voi ottaa osaa 27.5.–30.6.2019 välisenä aikana Instagramissa.

OIKEUDET AINEISTOIHIN

Osallistujan ottamiin valokuviin ja videoihin liittyvät tekijän- ja/tai lähioikeudet syntyvät osallistujalle itselleen. Mikäli osallistujan tuottamassa kampanjasisällössä on jollekulle muulle taholle suojattuja elementtejä, kuten muun henkilön ottama kuva / video taikka taustamusiikkia, osallistuja vakuuttaa ja vastaa siitä, että osallistuja on hankkinut lainsäädännön edellyttävät suostumukset aineiston käyttöön kampanjassa näiden kampanjaehtojen mukaisesti. Osallistumalla kampanjaan osallistuja ei luovuta sisältöihinsä liittyviä tekijän- ja lähioikeuksia kampanjan järjestäjälle, vaan myöntää niihin seuraavassa yksilöidyt käyttöoikeudet.

Osallistumalla kampanjaan osallistuja antaa kampanjan järjestäjälle oikeuden kerätä ja julkaista osallistujan julkisesta Instagram-profiilista kampanjaan liittyviä sisältöjä. Sisältöjä julkaistaan järjestäjän harkinnan mukaan kampanjan verkkosivulla www.yllättävänvaikuttavaa.fi järjestäjän valitseman ajanjakson. Sisällöt julkaistaan siten, että osallistujan Instagram-tunnus ja/tai profiilikuva ei ole näkyvillä.

Kampanja-ajan päätyttyä osallistuneiden julkaisuista koostetaan tekstimuotoinen kirjallinen yhteenveto. Yhteenvetomateriaali ei sisällä kampanjaan osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja, vaan julkaisut esitetään kampanjan jatkomateriaalissa anonyymeinä.

Sisältöjen edellä kuvatusta käytöstä ei suoriteta osallistujalle minkäänlaista korvausta.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumisessa. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista kolmansien osapuolien järjestäjää kohtaan esitetyistä vaateista, jotka liittyvät osallistujan osallistumismateriaaliin (kuten kuviin tai videoihin liittyviin tekijänoikeuksiin); osallistuja on niistä vastuussa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Kampanjan osallistujien henkilötietoja käsitellään kampanjan tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin. Osallistumalla kampanjaan osallistuja antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tietosuojaselosteessa kuvatuilla tavoilla.

Sivustolla käytetään kävijäliikenteen seuraamiseen ja analysointiin tarkoitettua Google Analytics -työkalua. Näin kerättäviä verkkotunnistetietoja ei käytetä muuhun kuin edellä mainittuun tarkoitukseen tai eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

MUITA EHTOJA

Kampanja ei ole sosiaalisen median palveluntarjoajan (kuten Facebookin, Twitterin tai Instagramin) sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima.