Agenda 2030

Agenda 2030 on YK:n jäsenmaiden suunnitelma maailman kestävästä kehityksestä vuoteen 2030 mennessä. Yhteisesti sovitut kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat YK-maiden kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä. Päämääränä on turvata hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla, vähentää eriarvoisuutta ja poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteet kuuluvat kaikille: valtioille, kunnille, yrityksille, kouluille – ja myös sinulle. Olemme osa yhteistä maapalloa ja vastuussa siitä, millaisessa maailmassa me kaikki elämme vuonna 2030.

Yllättävän vaikuttava Suomi

Suomi on sitoutunut tukemaan Agenda 2030:n tavoitteiden toteutumista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Suomen kehityspolitiikan päämääränä on köyhyyden ja eriarvoisuuden poistaminen sekä kestävän kehityksen edistäminen. Suomi pyrkii kehityspolitiikallaan löytämään ratkaisuja myös muihin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen. Suomi onkin tehnyt jo vuosien ajan yllättävän vaikuttavaa työtä maailman kestävän tulevaisuuden eteen.

Esimerkkejä Suomen ilmastoteoista

Suomi on kokoaan suurempi ilmastotoimija, joka osallistuu ilmastonmuutoksen torjuntaan globaaleista neuvottelupöydistä paikallisiin hankkeisiin ja vauhdittaa työtä suomalaisella tietotaidolla.

Lisää metsää

Finnfundin rahoituksen avulla kasvatetaan 867 000 hehtaaria metsää, josta 814 900 hehtaaria on jo kansainvälisen kestävän metsätalouden sertifioinnin piirissä.

Fossiilisista eroon

Suomi on ollut mukana kehittämässä maailman suurinta päästökauppajärjestelmää Kiinassa ja hiiliveron toimeenpanoa Etelä-Afrikassa. Lisäksi Suomi ajaa ilmaston kannalta haitallisten fossiilisten polttoaineiden tukien poistamista.

Enemmän rahaa ilmastolle

Suomi on vaikuttanut siihen, että kehitysrahoituslaitokset suuntaavat yhä suuremman osan rahoituksestaan ilmastohankkeisiin.

Ennakkovaroitus luonnonkatastrofeista

Ilmatieteen laitos on auttanut Vietnamissa kehittämään ennakkovaroitusjärjestelmiä luonnonkatastrofeja varten. Ilmastonmuutos lisää luonnonkatastrofien määrää, joten ilmatieteen laitoksen työ voi säästää lukuisia ihmishenkiä.

Esimerkkejä Suomen työstä eriarvoisuuden vähentämiseksi

Eriarvoisuuden vähentäminen ja naisten aseman vahvistaminen ovat tulevien vuosien avainhaasteita kestävän kehityksen näkökulmasta. Kummallakin on suora vaikutus muiden kehitystavoitteiden saavuttamiseen. Näissä Suomi on ollut edelläkävijä, vaikuttaja ja ratkaisujen tarjoaja.

Tytöt koodaamaan Keniassa

Keniassa tytöt opettelivat Suomen tuella koodaamaan saadakseen ammatin. Samalla he rikkoivat perinteisiä käsityksiä tyttöjen ja poikien rooleista.

Tukea opetukseen

Suomi tukee opetusalaa laajasti Mosambikissa, Etiopiassa, Nepalissa, Myanmarissa, Palestiinalaisalueella ja Afganistanissa.

Lisää seksuaaliterveyspalveluita

Yli 1,5 miljoonaa naista ja tyttöä käytti seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja Suomen kahdenvälisen yhteistyön tuella vuosina 2015–2017.

Stop silpomiselle

Useat suomalais- ja YK-järjestöt työskentelevät silpomisen lopettamiseksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Järjestöjen työalueilla jopa 90 prosenttia tytöistä on säästynyt silpomiselta.

Vammaisten oikeudet

Suomi nosti vammaisten henkilöiden oikeudet esille vuonna 2016 järjestetyssä Maailman humanitaarisessa huippukokouksessa. Siellä hyväksyttiin julistus, jossa sitoudutaan konkreettisiin toimiin vammaisten ihmisten aseman parantamiseksi kriisioloissa. YK:n pääsihteeri nimesi julistuksen yhdeksi huippukokouksen tärkeimmistä tuloksista.

Estettömyyttä pakolaisleireille

Suomen World Visionin hankkeissa on rakennettu teknisesti yksinkertaisia ja esteettömiä käymälöitä pakolaisleireille Ugandaan, Keniaan ja Irakiin. Työn tuloksena yli 20 000 vammaista ihmistä pakolaisleireillä saa puhdasta vettä ja ruokaa, pääsee esteettömästi käymälään ja peseytymään sekä käymään koulua.

Suomi vaikuttaa myös EU:n tekemään kehitysyhteistyöhön

Pelkästään vuonna 2015 EU:n kehitysyhteistyön avulla

yli 10 miljoonaa lasta aloitti peruskoulun.

noin 8 miljoonaa äitiä sai ammattilaisen apua synnytykseen.

yli 5 miljoonaa naista ja lastahyötyi maatalous- ja ravinto-ohjelmista.

noin 8 miljoonaa ihmistä sai ympärivuotiseen käyttöön tehdyn tien.

10 000 yritystä sai lainaa investointeihinsa.

Kehityspolitiikan tulosraportit 2018

https://um.fi/agenda-2030-kestavan-kehityksen-tavoitteet – Agenda 2030 tietopaketti UM nettisivuilla

Agenda 2030

Agenda 2030 on YK:n jäsenmaiden suunnitelma maailman kestävästä kehityksestä vuoteen 2030 mennessä. Yhteisesti sovitut kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat YK-maiden kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä. Päämääränä on turvata hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla, vähentää eriarvoisuutta ja poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteet kuuluvat kaikille: valtioille, kunnille, yrityksille, kouluille – ja myös sinulle. Olemme osa yhteistä maapalloa ja vastuussa siitä, millaisessa maailmassa me kaikki elämme vuonna 2030.

Esimerkkejä Suomen ilmastoteoista

Suomi on kokoaan suurempi ilmastotoimija, joka osallistuu ilmastonmuutoksen torjuntaan globaaleista neuvottelupöydistä paikallisiin hankkeisiin ja vauhdittaa työtä suomalaisella tietotaidolla.

Lisää metsää

Finnfundin rahoituksen avulla kasvatetaan 867 000 hehtaaria metsää, josta 814 900 hehtaaria on jo kansainvälisen kestävän metsätalouden sertifioinnin piirissä.

Fossiilisista eroon

Suomi on ollut mukana kehittämässä maailman suurinta päästökauppajärjestelmää Kiinassa ja hiiliveron toimeenpanoa Etelä-Afrikassa. Lisäksi Suomi ajaa ilmaston kannalta haitallisten fossiilisten polttoaineiden tukien poistamista.

Enemmän rahaa ilmastolle

Suomi on vaikuttanut siihen, että kehitysrahoituslaitokset suuntaavat yhä suuremman osan rahoituksestaan ilmastohankkeisiin.

Ennakkovaroitus luonnonkatastrofeista

Ilmatieteen laitos on auttanut Vietnamissa kehittämään ennakkovaroitusjärjestelmiä luonnonkatastrofeja varten. Ilmastonmuutos lisää luonnonkatastrofien määrää, joten ilmatieteen laitoksen työ voi säästää lukuisia ihmishenkiä.

Suomi vaikuttaa myös EU:n tekemään kehitysyhteistyöhön

Pelkästään vuonna 2015 EU:n kehitysyhteistyön avulla

yli 10 miljoonaa lasta aloitti peruskoulun.

noin 8 miljoonaa äitiä sai ammattilaisen apua synnytykseen.

yli 5 miljoonaa naista ja lasta hyötyi maatalous- ja ravinto-ohjelmista.

noin 8 miljoonaa ihmistä sai ympärivuotiseen käyttöön tehdyn tien.

10 000 yritystä sai lainaa investointeihinsa.

Kehityspolitiikan tulosraportit 2018

https://um.fi/agenda-2030-kestavan-kehityksen-tavoitteet – Agenda 2030 tietopaketti UM nettisivuilla

Yllättävän vaikuttava Suomi

Suomi on sitoutunut tukemaan Agenda 2030:n tavoitteiden toteutumista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Suomen kehityspolitiikan päämääränä on köyhyyden ja eriarvoisuuden poistaminen sekä kestävän kehityksen edistäminen. Suomi pyrkii kehityspolitiikallaan löytämään ratkaisuja myös muihin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen. Suomi onkin tehnyt jo vuosien ajan yllättävän vaikuttavaa työtä maailman kestävän tulevaisuuden eteen.

Esimerkkejä Suomen työstä eriarvoisuuden vähentämiseksi

Eriarvoisuuden vähentäminen ja naisten aseman vahvistaminen ovat tulevien vuosien avainhaasteita kestävän kehityksen näkökulmasta. Kummallakin on suora vaikutus muiden kehitystavoitteiden saavuttamiseen. Näissä Suomi on ollut edelläkävijä, vaikuttaja ja ratkaisujen tarjoaja.

Tytöt koodaamaan Keniassa

Keniassa tytöt opettelivat Suomen tuella koodaamaan saadakseen ammatin. Samalla he rikkoivat perinteisiä käsityksiä tyttöjen ja poikien rooleista.

Tukea opetukseen

Suomi tukee opetusalaa laajasti Mosambikissa, Etiopiassa, Nepalissa, Myanmarissa, Palestiinalaisalueella ja Afganistanissa.

Lisää seksuaaliterveyspalveluita

Yli 1,5 miljoonaa naista ja tyttöä käytti seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja Suomen kahdenvälisen yhteistyön tuella vuosina 2015–2017.

Stop silpomiselle

Useat suomalais- ja YK-järjestöt työskentelevät silpomisen lopettamiseksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Järjestöjen työalueilla jopa 90 prosenttia tytöistä on säästynyt silpomiselta.

Vammaisten oikeudet

Suomi nosti vammaisten henkilöiden oikeudet esille vuonna 2016 järjestetyssä Maailman humanitaarisessa huippukokouksessa. Siellä hyväksyttiin julistus, jossa sitoudutaan konkreettisiin toimiin vammaisten ihmisten aseman parantamiseksi kriisioloissa. YK:n pääsihteeri nimesi julistuksen yhdeksi huippukokouksen tärkeimmistä tuloksista.

Estettömyyttä pakolaisleireille

Suomen World Visionin hankkeissa on rakennettu teknisesti yksinkertaisia ja esteettömiä käymälöitä pakolaisleireille Ugandaan, Keniaan ja Irakiin. Työn tuloksena yli 20 000 vammaista ihmistä pakolaisleireillä saa puhdasta vettä ja ruokaa, pääsee esteettömästi käymälään ja peseytymään sekä käymään koulua.